Login

Register

Login

Register

loader image
 شناخت خویشتن
در دوره مهارتهای فردی دیدن سفري تكان‌دهنده به شناخت خويش و شناخت بازی‌های زندگي در فضايی سرشار از دوستي و تجربه‌هاي آموزنده خواهید داشت.
کسب مهارت
این دوره مهارتهای فردی بینش هایی به شما می دهد که بتوانید دانش‌‌های موجود خویش را به مهارت‌هایی همیشگی برای ارتباط با خود ودیگران تبدیل کنید .

دوره دیدن

(دوره پایه ای مهارتهای زندگی)

سفری تکان دهنده و تحولی عمیق در شناخت خویش و شناخت ماهیت زندگی در جهت ارتباط موثر با دیگران

سه روزي كه هيچگاه فراموش نمي شود!

همایش‌های نیم روزه و یک روزه مربوط به دوره دیدن:مسئولیت، دوستی، برفراز زندگی و سفر به کوانتوم

همایش نیم‌روزه مسئولیت

پاسخ به سوال بنیادین “چرا من ؟”

همایش نیم‌روزه دوستی

چگونه رابطه‌ای را “پایدار” و “دلپذیر” کنیم

همایش نیم‌روزه برفراز زندگی

هفت گام اساسی برای رسیدن به موفقیت

همایش نیم روزه سفر به کوانتوم

 روشن شدن جهت حرکت در مسیر زندگی

حال خوب و آسودگی 
پاسخ به این پرسش برمی‌گردد به اینکه در زمان اضطراب، خشم ، غم ، تمنا و بیماری، بدن در چه وضعیتی است؟ آیا بدن، خود بخشی از مشکل و حال بد است؟ آنگونه که نیاز دارد به آن کمک شود؟
اما خبر خوب در براکا این است که نه تنها بدن بخشی از مشکل نیست، که در واقع بخشی از راه حل است و بخش مهمی از پاسخ را درخود دارد. ستاره‌بارانی ناشی از لمس نیروی جان جهان که شفا و فراوانی را در خود دارد. منبعی بی‌دریغ از شادی و شهامت که تنها در هماهنگی ذهن و بدن آشکار می‌شود.

دوره براکا

سه روز حضوری +چهل روز مجازی
(دوره حال خوب)

براکا (منطق ذهن و بدن)؛ پیشرفت در روابط با تمامیت هستی‌

“بودن” قلب هر تجربه ای است.

کلید
آنچه که در مورد خود می‌دانیم و تصور می‌کنیم، کلید توانایی و قدرت درونی ما است.
شناختن و دانستن رموز موفقیت و شکست و ویژگیهای بازدارنده به ما کمک می‌کنند که بدانیم چرا نمی‌توانیم به سمت قدرت و موفقیت حرکت کنیم، نکته حائز اهمیت این است که تمامی این ویژگی‌ها موروثی نیستند و ما می‌توانیم با کسب مهارت‌های لازم به سمت قدرت و موفقیت گام برداریم.

دوره دانستن

چهار روزه حضوری + چهل روز مجازی
دوره دانستن؛ به دست آوردن مهارت درک عمیق‌تر از ارتباط ما با خودمان