کارگاه من زوم - وبیناری - 18

کارگاه من زوم و اصلاح خویشتن

طراحي شده براي خروج و رهايي از الگوها و اصلاح خويشتن.

– آيا مي دانيد تصميم هاي ما در تمامي تجربيات حتي مواردي مانند ازدواج از الگو هايي تبعيت مي كند.

-تصميم هاي شما در روابط برچه اساسی بوده است، الگوهایی برمبنای ذهنیت یا بر مبنای عقل و منطق؟

– آیا می دانید در بسیاری از ازدواج ها الگوهای مبهم و ناشناخته نقش کلیدی و اصلی‌تری داشته اند؟

-آیا تجربه ها و الگوهای تکرار شونده را در تجربيات خويش را می بینید؟
-آیا آسیب ها و ملامت های رابطه خود را می شناسید؟

چقدر ناکامی در روابط را تجربه می کنید؟

می دانيد کشف الگوهایی که باعث تصميم هاي ما می شوند چقدر می توانند در کیفیت تمام ابعاد زندگی موثر باشند؟

ما ميخواهيم شما را همراهي كنيم تا تصميم هاي شما از بخش نا آگاهانه تبديل شوند به انتخاب هاي آگاهانه و اين يعني سازندگي در زندگي

*باما باشید برای خروج و رهایی از الگوها و داستان‌های تکرار شونده در کارگاه من‌زوم

قیمت :

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره فرم زیر را پر کنید تا راهنمای دوره با شما تماس بگیرد .