دوره نوجوانه 5

نوجوانه
نوجوان برای رشد و بهبود مهارتهای سازماندهی در خود به کمک نیاز دارند در حالیکه و الدین نباید این مسولیت را خودشان به عهده بگیرند بلکه می‌توانند با فراهم کردن شرایط و فرصتها به ساختن و ایجاد این مهارتها به آنها کمک کنند
از وظایف والدین راهنمایی توانمند سازی و آموزش مهارتهای اجتماعی و عاطفی به ساختن شخصیت  ‌ایجاد تحول در زندگی فرزندشان است
یادگیری مهارتهای زندگی نه تنها آنها را مستقل بار میآورد بلکه مهارتهای عاطفی اجتماعی که نوجوانان به آن احتیاج دارند را هم در آنها میسازد.
آیا نوجوان من می‌تواند :
@با افراد دیگر وارد گفتگو شود
@اطراف خود را به خوبی شناسای می‌کند
@تکالیف و وظایف خود را مدیریت می‌کند
@
می‌تواند ریسک کند و جسور باشد
@از پس امور منزل بر میایید
@از پس حل مشکلات بین فردی بر میایید
@ایا حل مساله میداند صبور و خویشتن داری می‌کند
@ایا می‌تواند درآمد داشته باشد و پول خود را مدیریت کند
@آیا می‌تواند انتخاب کند و مسولیت انتخاب‌هایش را بر عهده می‌گیرد
@….
آیا می‌تواند احساسات و هیجانات خودش رو مدیریت کند
آیامیتواند خوب فکر کند و تصمیم بگیرد

قیمت :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نوجه ! مبلغ 200 هزار تومان از هزینه ثبت نام مربوط به تست ها می باشد که در صورت انصراف از دوره این مبلغ عودت داده نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره فرم زیر را پر کنید تا راهنمای دوره با شما تماس بگیرد .