دوره دیدن 703 تهران

دوره دیدن یک دوره ۴۲ ساعته است که در طی ۴ روز متوالی برگزار می شود. تجربه بیش از ۳۰ سال فعالیت در حیطه آموزش نشان داده است که بسیاری از مشکلات افراد ناشی از دیواری است که دور سیستم پردازش اطلاعات خود کشیده اند. در واقع در این حالت اطلاعات جدید و درست که مبتنی بر واقعیت هستند وارد سیستم پردازشی فرد نمی‌شوند یا حتی اگر ورود پیدا کنند به درستی پردازش نمی‌شوند و به همین دلیل خروجی ای که افراد به عنوان هیجان یا رفتار خواهند داشت نیز به صورت ناکارآمد خواهد بود. شناخت های تحریف شده ای همچون انتزاع انتخابی، استدلال دوقطبی، تعمیم افراطی، بزرگ نمایی، تفکر خرافی و شخصی سازی، چالش های زیادی به دنبال دارند. یکی از دستاوردهای دوره دیدن، شناسایی و اصلاح شناخت های تحریف شده، غیرمنطقی و غیرعقلانی است.

شرکت کنندگان دوره دیدن به عنوان تحلیلگرانی فعال در نظر گرفته می‌شوند که با قرار گرفتن در بازی های پرتکرار زندگی، مشکلاتشان را واکاوی می کنند و با آموزش های دریافتی به راه‌حل می‌رسند.

بدون ارتقای امید که یک درون‌مایه روانشناختی مثبت است، زمینه برای پذیرش آموزش های درمانی و مراقبتی ایجاد نمی شود. دوره دیدن در کاهش و بهبود ناامیدی موثر است.

یکی از فرآیندهای این دوره به کارگیری بازی نقش و وارونه سازی نقش است که با استفاده از آن مخاطبان می توانند شخص دیگری را که در حال استفاده از شناخت هایشان است تماشا و ارزیابی کنند. با استفاده از این روش افراد متوجه می شوند که برخی از شناخت هایشان تا چه حد نامناسب و ناسازگارانه هستند.

دوره دیدن رویکردی مساله مدار را دنبال می‌کند و اسنادهای غلط و عزت نفس پایین را مورد توجه قرار می‌دهد. کاهش نگرش های خود‌محکوم‌کننده و افزایش اسنادهای مثبت و مهارت های مقابله ای به عنوان برخی از دستاوردهای این دوره تلقی می شوند.

 

موسیقی تاثیری نیرومند بر هیجانات و حتی جسم افراد دارد و استفاده از آن همواره به عنوان یکی از فنون آرمیدگی در نظر گرفته شده است. استفاده از موسیقی و نواهای آرامش بخش در دوره دیدن به مخاطبان کمک می کند  تا اضطراب و افکار منفی خود درباره جنبه های مختلف زندگی را کاهش دهند.

بسیاری از افراد، درگیر بخش های ناتمام، ناقص و تکمیل نشده زندگی شان هستند. چنین افرادی به صورتی نشخوارگون دائما این چرخه های ناقص را طی می‌کنند و انرژی روانشناختی فراوانی را برای این فرآیند تکراری صرف می کنند اما نمی توانند این چرخه های ناتمام را تکمیل کنند. دوره دیدن به این بُعد از زندگی افراد توجه می کند و به آنان کمک می کند تا این چرخه های ناتمام را تکمیل کنند.

مدرسین و مربی های دوره دیدن با استفاده از پرسشگری سقراطی، مخاطبان را به این سمت سوق می دهند که با نگرشی جدید نسبت به خودشان، دنیا و آینده بنگرند و رفتارهای کارآمد جدیدی را تجربه کنند.

تخلیه هیجانی که مولفه اصلی رویکردهای هیجان مدار است، یکی از دستاوردهای بنیادین دوره دیدن محسوب می‌شود. شناخت هیجان ها و یافتن روش های سازگارانه ابراز هیجانی با اجرای فرآیندهای دوره دیدن محقق می شوند و تسکین روانشناختی را به ارمغان می آورند.

ساختارمندی مثبت روانشناختی یکی از ارکان دوره دیدن محسوب می شود. برای مثال تاکید بر وقت شناسی از جمله مهارت هایی است که در این حیطه مورد توجه قرار می‌گیرد.

غالبا پس از حضور یکی از اعضای خانواده در دوره دیدن، سایر اعضا نیز در این دوره شرکت می‌کنند. بنابراین در اکثر مواقع، قواعد نظام خانواده شرکت کنندگان دوره دچار تغییر می‌شود و این سبب ایجاد تحولات پایدارتر خواهد شد.

قبل از برگزاری دوره دیدن، شرکت کنندگان دوره در ۹ بُعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این سنجش شامل بررسی نشانه های وسواس فکری_عملی، حساسیت میان فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، پارانویا، روان پریشی و شکایات جسمانی است. پس از این ارزیابی، افرادی که دارای چالش های سنگین روانشناختی هستند ابتدا به بخش مشاوره روانشناختی و روان پزشکی ارجاع داده می‌شوند و پس از ثبات حالاتشان اجازه شرکت در دوره را خواهد داشت. همچنین نتیجه این غربالگری به مدرسان و مربی های دوره گزارش داده می‌شود تا آموزش چالش محور به عنوان مبنا قرار گیرد و به مشکلات رایج مخاطبان توجه بیشتری شود.

بسیاری از نظریات روانشناختی بر تاثیر حلقه امن ارتباطی افراد تاکید دارند. دوره دیدن به افراد قدرت می بخشد تا با بازآفرینی روابطشان، تحول درونی خود را به فضای بیرونی گسترش دهند و کارآمدی ارتباطاتشان را ارتقا بخشند.

تجربه بازگشت و عود مشکلات روانشناختی، یکی از چالش های تمامی دوره های آموزشی و درمانی این حوزه است. ممکن است افراد بهبود یافته و سازگار با قرار گرفتن در معرض ناملایمات تکرارشونده زندگی روزمره مجددا به حالت های شناختی_رفتاری چالش آفرین خود بازگردند. به همین دلیل دوره دیدن با پیگیری یکساله رایگان همراه خواهد بود تا افراد آموزه های خود را در زندگی واقعی پیاده کنند و برای حل چالش های جدید همراهی شوند.

قیمت :

۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

توجه ! مبلغ 200 هزار تومان از هزینه ثبت نام مربوط به تست ها می باشد که در صورت انصراف از دوره این مبلغ عودت داده نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره فرم زیر را پر کنید تا راهنمای دوره با شما تماس بگیرد . 

SKU didan695-2-1 Category