اهمال کاری

غلبه بر اهمال کاری

  • شروع کارگاه ۱۰ بهمن
  • ساعت ۱۴ تا ۲۰
  • مدرس محمد رضا صالحی
  • مدرس هادی کرد مقدم
  • محل برگزاری تهران
  • یک ماه پشتیبانی آنلاین
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا شروع دوره