تومان
درگاه پرداخت

دستت را به من بده، دست‌های تو برای من آشناست.

رسم دیرینه‌ای‌ست در کلام زنده عشق، و آن حمایت از مشتاقانی‌ست که به دلیل عدم توانایی مالی قادر به ورود به این آموزش‌ها نیستند. صندلی برکت، را عزیزانی حمایت می‌کنند که نمی‌خواهند صندلی آن‌ها خالی بماند. 
سپاس از سخاوت دستهای و قلبهای گشوده شما. 
کلام زنده٬ جهانی‌ دوستانه‌تر. 
 
صندوق صندلی برکت