دفتر مرکزی تهران

 تلفن: 

۴۴۲۵۱۵۰۴ ۰۲۱
۴۴۲۵۱۵۰۵ ۰۲۱

آدرس: 
تهران، اشرفی‌اصفهانی به سمت شمال، بعد از حکیم، خیابان قموشی
(تا انتها)، بلوار عربشاهی، جنب مجتمع آموزشی سوده، ورودی ۸/۲

 

حرفتو بما بزن !

۲ + ۳ =

موقعیت دقیق مکانی ما بر روی نقشه

اطلاعات نمایندگان کلام زنده عشق

نمایندگی گیلان

تلفن : ۹۸۹۰۵۷۵۶۷۹۷۷+

 

نمایندگی اصفهان

تلفن : ۹۸۹۱۷۲۰۸۰۰۴۳+
۹۲۱۷۶۱۷۹۵۹+

نمایندگی بوشهر

تلفن : ۹۸۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵+

 

 

نمایندگی استرالیا

آدرس سایت: kalamezendeh.com 

 

نمایندگی مشهد

تلفن : ۹۸۵۱۳۸۸۴۹۷۸۵+ 
۹۸۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹+

نمایندگی تبریز

تلفن : ۹۸۹۰۳۰۱۱۸۵۰۸+

 

نمایندگی خوزستان

 

 

 

نمایندگی شیراز

تلفن : ۹۸۹۱۷۳۰۱۴۰۴۸+
۹۸۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸+

 

 

نمایندگی مازندران

تلفن :۹۸۹۱۱۴۴۳۵۱۴۱+

 

 

نمایندگی کرمان

تلفن : ۹۸۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱+ 

نمایندگی هرمزگان

تلفن : ۹۸۹۳۵۰۸۱۱۸۲۰+