دوره اعتماد بنفس 5

اعتماد به نفس چیست؟آیا می شود آن را تغییر داد؟
آیا در زندگی به خود و توانمندیهایمان اعتماد داریم ؟
چه پیامهایی از کودکی دریافت کرده ایم و چه باورهایی برای ما ساخته شده است ؟
اعتماد به نفس یک انتخاب است که میتواند زندگی ما را متحول کند

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند،

اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند،

اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد،

اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند،

اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد،

اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی ازانسان هاست،

اما، اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری !

(گوته)

این دوره بر اساس بررسی و پژوهش در زمینه نیاز به تقویت اعتماد بهنفس و عزت نفس برای داشتن شخصیتی سالم تر تبیین و تدوین شده، زیرا همه افراد مایلند به گونه ای رفتار کنند، که با خود پندارهء آنهاهماهنگ باشد و عنگامی که خلاف آن را تجربه میکنند دچار اضطراب وتعارض می شوند .

در حالی که بخش عمده تصور و پندار ما از خودمان ،انتخاب ما نبوده و ماامروز می توانیم بر اساس ترجیحات ، تواناییها و ارزشهایمان تصورو پنداری نو از خود بسازیم واز رابطه با خود لذت ببریم.

هدف ما در این دوره ارزیابی بدون قید و شرط خود است جهت دستیابی به حس رضایتمندی از خود همانگونه کههستیم (خود واقعی و سالم )

ما با ایمان به تواناییهای خود برای پیشرفت و آگاهی از اینکه تواناییها ، ارزشها و استعدادهای ما مثل رنگ مو و رنگ چشم با ما متولدنشده اند ،

انتخاب میکنیم که بر نحوه عملکرد خود کنترل داشته باشیم و ازچالشها به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد استفاده کنیم .

پس به ارائه و تمرین راهکارهایی خواهیم پرداخت که شکاف بین آنچه هستیم با آنچه می خواهیم باشیم را کمتر و کمتر کرده  تا به جای قضاوت ، سرزنش ، برچسب یا هر روش تحریفی دیگر به مواجهه بامسئله و حل آن بپردازیم

ما به کمک هم یا راهی خواهیم یافت ، یا راهی  خواهیم  ساخت. 

 

قیمت :

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره فرم زیر را پر کنید تا راهنمای دوره با شما تماس بگیرد .