دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد افسانه سلیمی و مونا غفوریان

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد کوروش سلیمی و دکترمهدی فتحی

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد کوروش سلیمی و مربی افسانه صیدی

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد افسانه سلیمی و مربی شعله غازی

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

مبحث طلاق عاطفی استاد افسانه سلیمی (قسمت ۲)

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

مبحث طلاق عاطفی استاد افسانه سلیمی (قسمت ۱)

 

لایو طلاق عاطفی ۱۷ اردیبهشت

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

فایل صوتی لایو استاد افسانه سلیمی و مربی آزیتا نصیری

 

آگاه شدن از ظرافت‌های روابط می‌تواند از لغزش‌ها و آسیب‌ها
در روابط به میزانِ زیادی جلوگیری کند این ویدیو برای آگاه‌تر شدن تقدیم می‌شود

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

استاد افسانه سلیمی در وبینار دیدنانه

 

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد افسانه سلیمی و دوران آشنایی و شناخت

 

آگاه شدن از ظرافت‌های روابط می‌تواند از لغزش‌ها و آسیب‌ها
در روابط به میزانِ زیادی جلوگیری کند این ویدیو برای آگاه‌تر شدن تقدیم می‌شود

 

دسته‌ها
جلسات اینستاگرامی

لایو استاد افسانه سلیمی و بهناز مقدم

 

آگاه شدن از ظرافت‌های روابط می‌تواند از لغزش‌ها و آسیب‌ها
در روابط به میزانِ زیادی جلوگیری کند این ویدیو برای آگاه‌تر شدن تقدیم می‌شود

 

 

فایل صوتی