کپسول مسئولیت: پاسخ به سوال بنیادین “چرا من ؟”،کمک به رهایی از
حس قربانی بودن

 

آیا تا به‌حال با پرسش‌های زیر مواجه شده‌اید ؟

 

  • چرا با وجود این همه مسئولیت‌پذیری، آنقدر بهم ریخته و خسته‌ام ؟
  • چرا با این که بیشتر از دیگران کار می‌کنم و مسئولیت‌هایم زیاد است، در روابطم احساس “شکست” می‌کنم و آنقدر که شایسته من است دیده نشده‌ام ؟
  • چرا با وجود تلاش برای رشد و بهبود خود و اطرافیانم، باز احساس “باخت” و “از دست دادن” دارم ؟
  • چرا صرف مهربان بودن و توانایی ها دیگران از من سوء استفاده می کنند ؟
  • چرا هر بد شانسی که هست اول سراغ مرا می گیرد ؟
  • چرا انقدر بد بیاری به سراغ من می آید ؟
  • چرا اتفاقاتی برای من می‌افتد که انتظار آنها را ندارم ؟
  • آخر چرا من ….. ؟؟

 

این سوالات از چه جایگاهی می آید که تا به این حد دردناک است ؟

در همایش نیم‌روزه مسئولیت، پاسخی به سوال بنیادین “چرا من ؟” داده می‌شود، پاسخی که درک آن منجر به آفرینش معنایی متفاوت از “مسئولیت‌ ”  می‌شود و دریچه‌ی تازه‌ای به روی زندگی گشوده می‌شود که به انسان حس خوب سبکبالی می‌بخشد و از زاویه‌ای کاملاً متفاوت جایگاه “قربانی” مورد بررسی قرار می‌گیرد و به آن پایان داده می‌شود.