همایش سایه‌ها – صلح با دنیای درون خود

آیا تا به حال این سوالها برایتان پیش آمده است که چرا بدون دلیل از بعضی‌ انسان‌ها با یک ویژگی مشخص بدمان می‌آید؟ چرا بدون اینکه بدانیم بارها‌ و بارها در یک موقعیت مشخص از اطرافیانمان آسیب خورده‌ایم و نمی‌توانیم دلیل آن را پیدا کنیم؟ به چه دلیل  انسان‌هایی بر سر راه ما قرار می‌گیرند که رفتارهای آنان را نمی‌پسندیم؟

از طریق آموزش‌های این همایش نیم‌روزه، متوجه می‌شویم هدف جهان‌هستی از اینکه این افراد را به دور ما جمع می‌کند چیست؟ آیا راهی برای ارتباط بهتر با این افراد و به صلح رسیدن با رفتار آنان وجود دارد؟

همچنین در این همایش خواهیم آموخت که چگونه می‌توانیم به صلح بیشتری با دنیای ‌درون خود داشته باشیم و متوجه می‌شویم جای خالی چه ویژگی‌هایی در شخصیت ما خالی است و نبود این ویژگی‌ها چگونه زندگی ما را تحت شعاع قرار داده، روابط و رفتارهای ما را تحت سلطه خود در آورده است.

آموزش‌های این همایش، نقطه عطفی است که به کمک آن می‌توانیم از زندگی ناآگاهانه به سمت زندگی آگاهانه و هدفمند حرکت کنیم.