کپسول زمان (منطق زمان) – چگونه گذشته را در گذشته بگذارم؟ چگونه در زمان حال زندگی کنم؟

درک رایج و بدیهی ما از گذر زمان، حرکتی خطی در راستای گذشته، حال، آينده است، اما آیا می‌توان گذر زمان را به‌گونه‌ای دیگر هم درک و حس کرد؟

همایش زمان پاسخ مثبتی به این پرسش دارد، با شرکت در این همایش می‌توانیم رویداد زمان را به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت و در واقع سازگار تر با طبيعت  درک کنیم.

ادراک رایج از زمان،  تاثیری مخرب بر رابطه انسان با تاريخ، گذشته و آینده او می گذارد، زیرا با زندگی کردن در گذشته گاهاً دچار حس باخت یا عذاب وجدان و با زندگی در آینده، همیشه در تجربه استرس و نگرانی هستیم.

در همایش یک روزه زمان، رابطه این مشکلات با درک زمان را تحلیل می کنیم و راه برون‌رفت از آن را یاد می‌گیریم، همچنین می‌آموزیم چطور گذشته را در گذشته قرار داده و  مسئولیت آن را بپذیریم، به جای آنکه همیشه تحت فشاری ناشی از زندگی کردن در گذشته باشیم و با قرار دادن آینده در آینده از توهمات و تخیلات رها شده و دست از زندگی کردن به امید آینده‌ای واهی برمی‌داریم.

زمانی که به این ادراکات جدید دست پیدا کنیم می‌توانیم زندگی را در اینجا و لحظه اکنون تجربه کنیم.