کپسول انسان و شگفتی‌های جهان- چراغی برای روشن شدن جهت حرکت در مسیر زندگی

 

ما همواره در حرکت هستیم، گاه به سوی اهدافی مشخص و گاه سرگردان و بی هدف. اما هر حرکت ما حرکتی در دل حرکت بزرگ است. حرکت بزرگ، حرکت جهان است.

حرکت ما چه نسبتی با حرکت یکپارچه جهان دارد؟ چقدر با آن هماهنگ است؟
اصلا از حرکت جهان چه می دانیم؟

دانش فیزیک از جهانی شگفت انگیز می گوید که بی وقفه در تغییر و دگرگونی است.  چونان سفری حیرت انگیز و پرهیجان.

و اکنون من در کجای حرکت بزرگ هستم؟ آیا تلاش های پراکنده انسان برای بقا و رسیدن به اهداف شخصی می تواند با حرکت جهان هماهنگ شود و سامان گیرد؟

بیایید باهم به نگاهی بیاندازیم به شگفتی های جهان از نگاه علم و درباره رابطه آن با خویش فکر کنیم.این همایش به صورت نیم‌روزه برگزار می‌گردد.