همایش دیدنانه: سفری شاد و مفرح برای شناخت توانمندی‌های کودکان دلبند شما

کودکان نمی‌توانند درباره مشکل خود حرف بزنند و قادر به کنترل مشکل‌شان نیستند. بنابراین نقش والدین و متخصصان این حوزه پررنگ‌تر می‌شود. والدین برای داشتن فرزندانی سالم باید علائم اختلالات روحی و روانی را بشناسند تا در مواقع لازم از فرزندان خود حمایت کنند. چون هر نوع مشکل روحی روانی نیز باید مانند تمام مشکلات جسمی دیگر تحت کنترل و کار کارشناسی قرار بگیرد. توجه به نیازهای اساسی بهداشت روانی و آموزش مهارت‌های زندگی از اصلی‌ترین نیاز طبقه‌ی بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نیازهای اساسی کودکان در عصر حاضر عبارتند از:  ۱. توجه  ۲. عشق  ۳. آموزش مهارت‌ها

در این همایش یک روزه چه چیز ارائه می‌شود؟ در این همایش بطور خلاصه بازتابی از زندگی کودکتان منعکس می‌شود، فرزند شما یک روز شاد و مهیج را می‌گذراند و مهارت‌های مورد نیاز برای برون‌ریزی هیجانات مخرب را فرا می‌گیرد. همچنین یک روز بازنگری، فقط با حضور والدین برگزار می‌شود. در این روز گزارش کاملی از وضعیت روحی و اخلاقی هر یک از کودکان شرکت‌کننده ارائه می‌شود. همچین به صورت فرد به فرد توصیه‌نامه‌های مربوطه ارائه می‌شود.

– سفری شاد و مفرح برای شناخت توانمندی‌های کودکان دلبند شما

کودکان نمی‌توانند درباره مشکل خود حرف بزنند و قادر به کنترل مشکل‌شان نیستند. بنابراین نقش والدین و متخصصان این حوزه پررنگ‌تر می‌شود. والدین برای داشتن فرزندانی سالم باید علائم اختلالات روحی و روانی را بشناسند تا در مواقع لازم از فرزندان خود حمایت کنند. چون هر نوع مشکل روحی روانی نیز باید مانند تمام مشکلات جسمی دیگر تحت کنترل و کار کارشناسی قرار بگیرد. توجه به نیازهای اساسی بهداشت روانی و آموزش مهارت‌های زندگی از اصلی‌ترین نیاز طبقه‌ی بزرگ جهانی محسوب می‌شود. نیازهای اساسی کودکان در عصر حاضر عبارتند از:  ۱. توجه  ۲. عشق  ۳. آموزش مهارت‌ها

در این همایش یک روزه چه چیز ارائه می‌شود؟ در این همایش بطور خلاصه بازتابی از زندگی کودکتان منعکس می‌شود، فرزند شما یک روز شاد و مهیج را می‌گذراند و مهارت‌های مورد نیاز برای برون‌ریزی هیجانات مخرب را فرا می‌گیرد. همچنین یک روز بازنگری، فقط با حضور والدین برگزار می‌شود. در این روز گزارش کاملی از وضعیت روحی و اخلاقی هر یک از کودکان شرکت‌کننده ارائه می‌شود. همچین به صورت فرد به فرد توصیه‌نامه‌های مربوطه ارائه می‌شود.