دوره کودک درون- آشنایی با سه وجه از روان انسانها

 

در همایش کارگاهی یک‌روزه کودک‌درون توسط پروسه‌ها و بازی‌های مختلف به دیدار کودکان درونمان (مثل کودک خشم، کودک شادی، کودک معنوی و …) می‌رویم، با آنها آشنا شده و سپس آنها را رها و آزاد میکنیم، همچنین با سه وجه شخصیتی ذیل در روان انسان‌ها آشنا می‌شویم؛

  • کودک
  • بالغ
  • والد

در این کارگاه ضمن آشنا شدن با این سه وجه از روان خود متوجه می‌شویم که جایگاه بالغ کجاست و در کجاها لازم هست رفتاری بالغانه داشته باشیم، همچنین نقش والد را در چگونگی مدیریت کردن کودکان درونمان فرا می‌گیریم.

در این همایش متوجه می‌شویم نقطه تعادل در زندگی ما، نه در بالغ و والد خلاصه می‌شود و نه در کودک، بلکه یک انسان کامل کسی است که از هر سه وجه شخصیت خود به بهترین شکل استفاده می‌کند.