دوره سفرقهرمانی: رشد شخصی بر اساس آموزه‌های یونگ در جهت تبدیل شدن به یک قهرمان در مسیر زندگی

 

ما انسان‌ها به دلیل در دست نداشتن نقشه و برنامه‌ای هدفمند، گاهاً نتوانسته‌ایم درکی واضح و شفاف از “پتانسیل‌های موجود در محیط اطرافمان و منابع‌درونی‌مان داشته باشیم.در نتیجه خیلی وقتها از مسیر درست قهرمانی زندگی دور شده ایم، گاهاً درجا زده‌ایم و قربانی زندگی بودن تبدیل به اتفاقی عادی در زندگی ما شده است. لذا انتخاب “قربانی بودن” به جای “قهرمان زندگی” شدن،  هزینه‌های بسیار زیادی را تا به اینجا برای ما به دنبال داشته است.

سفرقهرمانی، سفری تحلیلی و هدفمند از جایگاه «قربانی زندگی بودن» به سمت «قهرمان زندگی شدن» است.
این سفر از طریق پیوند انسانها با منابع درونی‌شان معجزه‌ای خلق می‌کند که به واسطه آن نقشه‌ و طرحی شفاف از مسیری که لازم هست یک قربانی طی کند تا تبدیل به قهرمانی ارزشمند شود را در اختیار آنها قرار می‌ دهد. این همایش  کارگاهی به صورت بلندمدت برگزار می‌شود.