دوره آهنگ بودن – تلاشی در جهت همگن کردن آگاهی، ذهن، عواطف و بدن

در این دوره سه‌روزه نحوه ارتباط انسان‌ها با جهان‌هستی و چگونگی هم‌آهنگ شدن با آن را آموخته و به پرسش‌های بنیادین زیر پاسخ داده می‌شود؛

  • آیا جهان، مکان دوستانه‌ای برای زندگی است؟
  • چه نوع ارتباطی با هستی برقرار کرده‌ایم؟
  • منبع و علت تضادهای درونی ما چیست؟
  • آیا زندگی به نفع ما عمل می‌کند یا بر علیه ماست؟

همگن شدن مانند این است که مخلوط نامتوازنی از گندم، آب و نمک را به خمیر یکدست نان تبدیل کنیم. همگن شدن آگاهی، ذهن، عواطف و بدن، تلاشی است که منجر به شناور شدن در هستی و هم آهنگ شدن با آن می‌شود. در این همایش یاد خواهیم گرفت که اگر دنیای تضادها نمی‌تواند به پایان برسد اما می‌تواند دوست داشتنی و قابل فهم شود. مفهوم شدن زندگی و تضادهای آن آغاز نوع دیگری از بودن است. نتیجه‌ی این تجربه، آغاز دوره‌ای طولانی از تغییر و تحول است که ارمغان هر روزه‌ی آن “بودنی ساده‌تر و زیستنی صمیمانه‌تر است، ساده تر خواهیم توانست که بخندیم و صمیمانه‌تر می‌توانیم بگرییم.