Login

Register

Login

Register

loader image

درباره ما

null

بهبود مهارت های فردی = بهبودی دنیا

به کمک یکدیگر دنیا را جای دوستانه تری برای زندگی خواهیم کرد

موسسه ی فرهنگی هنری کلام زنده دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

null

این موسسه، مرکزی پژوهشی – کاربردی به منظور طراحی و برگزاری همایش در حوزه های زیر فعالیت دارد

مهارت های زندگی ، تحولات فردی و شخصیتی ، موفقیت فردی

 بهبود روابط ، تفکر مثبت ، رشد شخصی ، کاری و اجتماعی

“کلام زنده” فعالیت خود را از سال 1372 با هدف گسترش و بومی سازی علوم کاربردی مبتنی بر فلسفه ی هستی شناسی آغاز کرد و در ادامه به طراحی و توسعه ی کاربردی این علوم پرداخت

فعالیت های این مرکز به لطف و یاری خداوند از همان آغاز با استقبال غیر قابل انتظار در سراسر کشور مواجه شد

فعالیت های این مجموعه اکنون در ١٢ شهر و چهار کشور گسترده شده است.

استادى بجاى مهارت جديد

استادى چيست؟
براى اجراى هر كارى در زندگى روش هاى متعددى وجود دارد، وقتى اجراى روشى آسان مى شود، در آن به مهارت رسيده ايم.
و بطور معمول هدف از ارايه آموزش هاى عملى، ايجاد مهارت جديد است.
اما براى انجام هركارى تنها در يكى از اجراها استاد هستيم. و آن اجرايست كه بدون نياز به تصميم گيرى و خودبخود انجام مى شود.
زندگى روند مداوم و پى درپى اجراها است اما هيچ كس نمى تواند بطور مداوم و پى درپى براى هر اجرا تصميم بگيرد، اينكار به ديوانگى منجر مى شود. به همين علت تجربه زندگى در عمل از جنس اجراهايى خواهد بود كه بى نياز از تصميم گيرى و خودبخودى هستند نه آنهايى كه درست مى دانيم و حتا در آنها به مهارت رسيده ايم.
براى مثال ممكن است، چند روش برخود منطقى و سازنده را با بى توجهى اطرافيان فراگرفته باشيم اما آنچه كه در آن استاد هستيم بداخلاقى كردن و تهديد كردن باشد. در نتيجه تهديد و بداخلاقى تجربه ى ما از زندگى خواهد بود.
در متد كلام زنده، هدف تغيير سطح استادى است نه فراگيرى مهارت هاى جديد.
در سطحى كه بتوانيم تجربه ى خويش را از زندگى بيافرينم به استادى زندگى رسيده ايم

تمرين بجاى بخاطر سپردن

تمرين چيست؟
تمرين هر چيزى اجراى آن چيز در فضاى شبيه سازى شده است.
شبيه سازى اين امكان را فراهم مى كند كه اولويت تمرين كننده از كسب نتيجه به اجراى درست روش جديد منتقل شود. چون در شرايط شبه واقعى كسب نتيجه موضوع اصلى نيست.
تا وقتى كه در روش جديد به استادى نرسيده باشيم طبيعى است كه با روش قديمى بهتر به نتيجه برسيم. در شرايط واقعى، چون نتيجه گيرى در اولويت قرار دارد، اضطراب نتيجه گيرى ما را وادار به استفاده از روش هاى ناكارمد قديمى مى كند و به اين ترتيب هيچ چيز تغيير نخواهد كرد.
براى مثال، يك شناگر سنتى براى رسيدن به استادى در يك متد پيشرفته ى شنا، نياز به شناى تمرينى دارد. شنا و مسابقاتى كه در آن هدف اصلى،اجراى درست متد جديد باشد نه سريعتر از ديگران رسيدن. واضح است كه هركسى در ابتدا با متد سنتى خود سريعتر خواهد رسيد تا با متد پيشرفته ى جديد.
در متد كلام زنده، روش رسيدن به استادى زندگى، بجاى تدريس و بخاطر سپردن، اجرا و تمرين مهارت هاى زندگى تجربه مى شود. اين ممکن نيست مگر با شبيه سازى زندگى در بازهاى گروهى.
از اين رو به دوره هاى كلام زنده، كارگاه هاى تمرينى گفته مى شود نه كلاس درس يا همايش.

طراحى راه حل بجاى دريافت راه حل ( پاسخ گر بجاى پاسخ گير)

در كارگاه هاى تمرينى كلام زنده پاسخى از بيرون براى پرسش هاى شما وجود ندارد!
براى هر مسئله و پرسشى، دو نوع پاسخ و راه حل وجود دارد:
١- پاسخ هايى كه از ديگران شنيده ايم.
٢- پاسخى كه از بينش درونى خويش برداشت مى كنيم.
تنها پاسخ نوع دوم است كه در شرايط بحرانى حضور دارند و پاسخ هايى كه از ديگران گرفته ايم در بحران هاى حسى كارايى ندارند در حالى كه كه بحران هاى حسى نقاط عطف زندگى را به وجود مى آورند.
ما به پاسخ گيرى از ديگران عادت كرده ايم درحالى كه براى هر پرسش و مساله ای كه داريد بهبود پاسخ درونى خودتان حتا به ميزان اندك ، بسيار كارآمدتر و گران بها تر از دريافت بيرونى بهترين پاسخ دنيا خواهد بود.
پاسخ گر كسى است كه بجاى تلاش براى دريافت پاسخ هاى ديگران، تلاش مى كند با ارتقاء بينش درونى خويش پاسخ هاى كارآ مدترى را طراحى كند.
اين پاسخ ها ممكن است دقيقا همان پاسخ هاى ديگران باشند اما اكنون درونى و مال خود شده اند و برخلاف پاسخ هاى دريافت شده، در بحران ها ى زندگى كارايى دارند.
بنابراين در فضاى عملى زندگى مهمتر از خود پاسخ، منبع استخراج آن است.
در متد كلام زنده، فراگيران از پاسخ گيرى به سوى پاسخ گرى هدايت مى شوند و تجربياتى فراهم مى شود كه هر شخصى خودش قادر به طراحى پاسخ هاى درونى جديد و كارآمد تر شود.

مشاهده و كشف بجاى آموزش و ياد گيرى

يادگيرى، اضافه شدن ميزان دانش و اطلاعات ذهنى است، اما تحول، تغيير نوع مشاهده گرى يعنى گسترده شدن بينش زندگى است.
در كارگاه هاى هستى شناسى كلام زنده، هدف تحول بينش ها است نه تغيير دانش ذهنى.
چنين چيزى تنها با مشاهده ى زندگى ممكن است و هيچگاه با كسب دانش بيشتر تجربه نمى شود. و اين همان جايست كه (( ديدن)) رخ مى دهد.
در اين دوره اين فرصت را خواهيم داشت كه براى يك بار، بجاى تجربه كردن زندگى آن را مشاهده كنيم تا بدانيم كه چرا سقراط گفت:
زندگى كه ديده نشده باشد ارزش زيستن ندارد.

در ابتدا توصیه می کنیم این موارد را ملاحظه فرمائید

چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

null

ما هديه اى را براى شما درنظر گرفته ايم : يك جلسه اختصاصى راهنمايى و مشاوره كاملا رايگان.

 تاكنون در دوره هاى بهبود مهارت های فردی كلام زنده شركت نكرده ايد

نگاه اجمالی به کلام زنده
null

بهبود مهارت های فردی = بهبودی دنیا

به کمک یکدیگر دنیا را جای دوستانه تری برای زندگی خواهیم کرد

موسسه ی فرهنگی هنری کلام زنده دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

null

این موسسه، مرکزی پژوهشی – کاربردی به منظور طراحی و برگزاری همایش در حوزه های زیر فعالیت دارد

مهارت های زندگی ، تحولات فردی و شخصیتی ، موفقیت فردی

 بهبود روابط ، تفکر مثبت ، رشد شخصی ، کاری و اجتماعی

“کلام زنده” فعالیت خود را از سال 1372 با هدف گسترش و بومی سازی علوم کاربردی مبتنی بر فلسفه ی هستی شناسی آغاز کرد و در ادامه به طراحی و توسعه ی کاربردی این علوم پرداخت

فعالیت های این مرکز به لطف و یاری خداوند از همان آغاز با استقبال غیر قابل انتظار در سراسر کشور مواجه شد

فعالیت های این مجموعه اکنون در ١٢ شهر و چهار کشور گسترده شده است.

دوره های تحول فردی كلام زنده چگونه كار مى كنند (متد T.W) ؟

استادى بجاى مهارت جديد

استادى چيست؟
براى اجراى هر كارى در زندگى روش هاى متعددى وجود دارد، وقتى اجراى روشى آسان مى شود، در آن به مهارت رسيده ايم.
و بطور معمول هدف از ارايه آموزش هاى عملى، ايجاد مهارت جديد است.
اما براى انجام هركارى تنها در يكى از اجراها استاد هستيم. و آن اجرايست كه بدون نياز به تصميم گيرى و خودبخود انجام مى شود.
زندگى روند مداوم و پى درپى اجراها است اما هيچ كس نمى تواند بطور مداوم و پى درپى براى هر اجرا تصميم بگيرد، اينكار به ديوانگى منجر مى شود. به همين علت تجربه زندگى در عمل از جنس اجراهايى خواهد بود كه بى نياز از تصميم گيرى و خودبخودى هستند نه آنهايى كه درست مى دانيم و حتا در آنها به مهارت رسيده ايم.
براى مثال ممكن است، چند روش برخود منطقى و سازنده را با بى توجهى اطرافيان فراگرفته باشيم اما آنچه كه در آن استاد هستيم بداخلاقى كردن و تهديد كردن باشد. در نتيجه تهديد و بداخلاقى تجربه ى ما از زندگى خواهد بود.
در متد كلام زنده، هدف تغيير سطح استادى است نه فراگيرى مهارت هاى جديد.
در سطحى كه بتوانيم تجربه ى خويش را از زندگى بيافرينم به استادى زندگى رسيده ايم

تمرين بجاى بخاطر سپردن

تمرين چيست؟
تمرين هر چيزى اجراى آن چيز در فضاى شبيه سازى شده است.
شبيه سازى اين امكان را فراهم مى كند كه اولويت تمرين كننده از كسب نتيجه به اجراى درست روش جديد منتقل شود. چون در شرايط شبه واقعى كسب نتيجه موضوع اصلى نيست.
تا وقتى كه در روش جديد به استادى نرسيده باشيم طبيعى است كه با روش قديمى بهتر به نتيجه برسيم. در شرايط واقعى، چون نتيجه گيرى در اولويت قرار دارد، اضطراب نتيجه گيرى ما را وادار به استفاده از روش هاى ناكارمد قديمى مى كند و به اين ترتيب هيچ چيز تغيير نخواهد كرد.
براى مثال، يك شناگر سنتى براى رسيدن به استادى در يك متد پيشرفته ى شنا، نياز به شناى تمرينى دارد. شنا و مسابقاتى كه در آن هدف اصلى،اجراى درست متد جديد باشد نه سريعتر از ديگران رسيدن. واضح است كه هركسى در ابتدا با متد سنتى خود سريعتر خواهد رسيد تا با متد پيشرفته ى جديد.
در متد كلام زنده، روش رسيدن به استادى زندگى، بجاى تدريس و بخاطر سپردن، اجرا و تمرين مهارت هاى زندگى تجربه مى شود. اين ممکن نيست مگر با شبيه سازى زندگى در بازهاى گروهى.
از اين رو به دوره هاى كلام زنده، كارگاه هاى تمرينى گفته مى شود نه كلاس درس يا همايش.

طراحى راه حل بجاى دريافت راه حل ( پاسخ گر بجاى پاسخ گير)

در كارگاه هاى تمرينى كلام زنده پاسخى از بيرون براى پرسش هاى شما وجود ندارد!
براى هر مسئله و پرسشى، دو نوع پاسخ و راه حل وجود دارد:
١- پاسخ هايى كه از ديگران شنيده ايم.
٢- پاسخى كه از بينش درونى خويش برداشت مى كنيم.
تنها پاسخ نوع دوم است كه در شرايط بحرانى حضور دارند و پاسخ هايى كه از ديگران گرفته ايم در بحران هاى حسى كارايى ندارند در حالى كه كه بحران هاى حسى نقاط عطف زندگى را به وجود مى آورند.
ما به پاسخ گيرى از ديگران عادت كرده ايم درحالى كه براى هر پرسش و مساله ای كه داريد بهبود پاسخ درونى خودتان حتا به ميزان اندك ، بسيار كارآمدتر و گران بها تر از دريافت بيرونى بهترين پاسخ دنيا خواهد بود.
پاسخ گر كسى است كه بجاى تلاش براى دريافت پاسخ هاى ديگران، تلاش مى كند با ارتقاء بينش درونى خويش پاسخ هاى كارآ مدترى را طراحى كند.
اين پاسخ ها ممكن است دقيقا همان پاسخ هاى ديگران باشند اما اكنون درونى و مال خود شده اند و برخلاف پاسخ هاى دريافت شده، در بحران ها ى زندگى كارايى دارند.
بنابراين در فضاى عملى زندگى مهمتر از خود پاسخ، منبع استخراج آن است.
در متد كلام زنده، فراگيران از پاسخ گيرى به سوى پاسخ گرى هدايت مى شوند و تجربياتى فراهم مى شود كه هر شخصى خودش قادر به طراحى پاسخ هاى درونى جديد و كارآمد تر شود.

مشاهده و كشف بجاى آموزش و ياد گيرى

يادگيرى، اضافه شدن ميزان دانش و اطلاعات ذهنى است، اما تحول، تغيير نوع مشاهده گرى يعنى گسترده شدن بينش زندگى است.
در كارگاه هاى هستى شناسى كلام زنده، هدف تحول بينش ها است نه تغيير دانش ذهنى.
چنين چيزى تنها با مشاهده ى زندگى ممكن است و هيچگاه با كسب دانش بيشتر تجربه نمى شود. و اين همان جايست كه (( ديدن)) رخ مى دهد.
در اين دوره اين فرصت را خواهيم داشت كه براى يك بار، بجاى تجربه كردن زندگى آن را مشاهده كنيم تا بدانيم كه چرا سقراط گفت:
زندگى كه ديده نشده باشد ارزش زيستن ندارد.
چرا آمار رضایت از دوره های تحول فردی کلام زنده بالاست؟

در ابتدا توصیه می کنیم این موارد را ملاحظه فرمائید

چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

null

ما هديه اى را براى شما درنظر گرفته ايم : يك جلسه اختصاصى راهنمايى و مشاوره كاملا رايگان.

 تاكنون در دوره هاى بهبود مهارت های فردی كلام زنده شركت نكرده ايد