معرفی کارگاه از ترس تا خودشکوفایی

 

دوره‌ای بسیار ارزشمند و اثرگذار که ایده آن همزمان با شرایط گسترش جهانی بیماری کرونا آغاز شد،
از گپ‌ و گفتگوهای آزیتای عزیز و افسانه صیدی عزیز
و لایوهای استاد افسانه سلیمی پویا و پرتلاش با مربیان عزیز مجموعه کلام‌زنده ، حرکتی خلاقانه و کلامی زنده از نو آغاز شد.
آموزشی مجازی ولی پرهیجان و پرفراز و نشیب
سفری به سرزمین ترسهای عینی و ذهنی
و حرکتی جسورانه از دره‌های این ترس‌ها تا قله خوشکوفایی با کوله‌باری از مهارت و شناخت .

این مسیری‌ست که هر انسان موفقی برای دستیابی به بهترینِ خویش طی کرده‌است .
خرسند خواهیم شد چنانچه در این سفر هیجان‌انگیز با ما همراه باشید.