همايش دانستن (63 تهران)

danestan 63 tehranتاريخ برگزاری :۶ تا ۸ آذر ۹۸

راهنمایی و ثبت‌نام :

☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۱۸۸
☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۳۹۸
☎️ ۰۲۱۴۴۳۸۳۲۱۲

گروه آشنایی و راهنمایی دانستن (کلیک کنید)
کانال اطلاع رسانی (کلیک کنید)

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy