برنامه برگزاری همایشهای پژوهشگاه کلام زنده (دی الی اسفند 98)

🌐 فهرست برگزاری دوره ها


💐 💐💐کارگاه دیدن 566💐 💐💐

✅ کرمان
🔸برگزاری ۲۵ الی ۲۷ دی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

💐 💐💐 کارگاه دیدن 567💐 💐💐

✅ تبریز
🔸برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ دی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :

۰۹۰۳۰۱۱۸۵۰۸

💐 💐💐 کارگاه دیدن 568💐 💐💐

✅اهواز
🔸برگزاری :۲ الی ۴ بهمن
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۵۱۱۱۵۱۷۳
خان بابایی

💐 💐💐 کارگاه دیدن 569💐 💐💐

✅ بندرعباس
🔸برگزاری :۲ الی ۴ بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

💐 💐💐 کارگاه دیدن 570💐 💐💐

✅ تهران
🔸برگزاری : ۲ الی ۴ بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵

💐 💐💐کارگاه دیدن 571 💐 💐💐

✅ بوشهر
🔸برگزاری : 16 الی 18 بهمن
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

💐 💐💐کارگاه دیدن 572 💐 💐💐

✅گیلان
🔸برگزاری : 16 الی 18 بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸
🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن :

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

🔻🔻🔻 براکا جان 26 🔻🔻🔻

✅تهران
🔸برگزاری: ۱۶ الی ۱۸بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵
ثبت نام مجازی:
@Tedijonam
@zeinab0007


🔻🔻🔻 براکا جان 25 🔻🔻🔻

✅ کرمان
🔸برگزاری : ۷ الی۹ اسفند
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

🆔 ⁦ لینک گروه آشنایی با مبانی براکا
https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

🔻🔻🔻 سفرقهرمانی 🔻🔻🔻

✅تهران
🔸برگزاری: 23 دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵

🔻🔻🔻 تمرکز حواس 🔻🔻🔻

✅مشهد
🔸برگزاری: 22 بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

@mehri_kalamezendeh
@toktam_kalamezende
🔻🔻🔻تکمیلی دانستن 63🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : ۱۹ دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵

🔻🔻🔻تکمیلی دانستن 64🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : ۲۰ دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵

🔻🔻🔻 دانستن 65 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 10 الی 12 بهمن
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵

🆔 لینک گروه آشنایی با دانستن :
https://t.me/joinchat/BfwqND9F8-A-JQTrb0UG5Q

🔻🔻🔻 دوستی 26 🔻🔻🔻

✅مشهد
🔸برگزاری: ۱۳ دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

@mehri_kalamezendeh
@toktam_kalamezende

🔻🔻🔻 دوستی 37 🔻🔻🔻

✅ بندرعباس
🔸برگزاری : ۲۰ دی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

‎ ‌‎🔻🔻🔻 دیدنانه 🔻🔻🔻


✅ تهران
📍 برای خردسالان۴ تا ۸ سال
🔸برگزاری: ۲۶ دی‌ماه
📍 ۸صبح الی ۸ شب
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۴۴۲۵۱۵۰۲
۴۴۲۵۱۵۰۴
۴۴۲۵۱۵۰۵ ‌‌‌

🆔 لینک گروه فرر زندگی (کودک درون خردسالان) :
https://t.me/Farrezendegi