برنامه دوره های براکای جان/بازنگری براکا (مهر الی بهمن 98)

‎ ‌‎??? 22 براکای جان ???

✅ بندرعباس
?برگزاری: 17 الی 19 مهر ماه
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷

‎ ‌‎??? 23 براکای جان ???

✅ مشهد
?برگزاری: 10 الی 12 مهر
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

‎ ‌‎??? 24 براکای جان ???

✅گیلان
?برگزاری : 1 الی 3 آبان
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

? لینک گروه آشنایی با مبانی براکا :
https://t.me/joinchat/BQqq8kAAIWCPGpDO9T9pnA

??? براکا جان 25? ??

✅ کرمان
?برگزاری : 16 الی 18 دی
?راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

???براکا جان 26???

✅تهران
?برگزاری: 16 الی18بهمن
?راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

ثبت نام مجازی:

@Tedijonam
@zeinab0007

? لینک کانال اطلاع رسانی همایش ها:
https://t.me/kalamezendeh4

???بازنگری براکا ???

?بازنگری نیم روزه ی براکا
?برای براکاهای دوره ۱ الی ۱۷
تهران
۱۰ صبح الی ۶ بعداز ظهر

?۱۶ آبان
مدرس :کورش سلیمی

? لینک کانال اطلاع رسانی همایش ها:
https://t.me/kalamezendeh4

ثبت نام مجازی:

@Tedijonam
@zeinab0007

دفتر پژوهشگاه :
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲