برنامه دوره های دیدن/برفراززندگی/سفرقهرمانی (شهریور الی آبان 98)

💐 💐💐 کارگاه دیدن 538 💐 💐💐

✅ مشهد (دوره یک روزه ی دیدن)
🔸برگزاری: 29 شهریور
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۵۱۳۸۸۲۵۴۵۵
۰۹۳۵۳۵۵۲۸۱۹
۰۹۱۵۸۲۵۵۰۱۰

💐 💐💐 کارگاه دیدن 539 💐 💐💐

✅ کرمان
🔸برگزاری : 27 الی 29 شهریور
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۳۳۰۰۰۰۳۶۸
۰۳۴۳۲۴۳۹۰۱۱

💐 💐💐 کارگاه دیدن 540 💐 💐💐

✅ شیراز
🔸برگزاری: 10 الی 12 مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
‎۰۹۱۷۳۰۱۴۲۳۸

💐 💐💐 کارگاه دیدن 541 💐 💐💐

✅ مازندران
🔸برگزاری : 10 الی 12 مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
0911 443 5141

💐 💐💐 کارگاه دیدن 542 💐 💐💐

✅گیلان
🔸برگزاری : 17 الی 19 مهر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۹۱۱۳۴۰۵۲۹۶
۰۹۳۸۸۸۹۹۹۸۷
۰۱۳۴۲۲۶۱۸۸

💐 💐💐 کارگاه دیدن 543 💐 💐💐

✅ اهواز
🔸برگزاری: 17 الی 19 مهر
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :(دفتر تهران)
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲
راهنمای اهواز
خانبابایی

0915 111 5173

💐 💐💐 کارگاه دیدن 💐 💐💐

✅ تهران
🔸برگزاری : 17 الی 19 مهر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

💐 💐💐 کارگاه دیدن 💐 💐💐

✅ کرج
🔸برگزاری : 8 الی 10 آبان
🔹راهنمایی و ثبت نام:

09101508729
02632570472-3

💐 💐💐 کارگاه دیدن 💐 💐💐

✅ بوشهر
🔸برگزاری : 8 الی 10 آبانماه
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳

یا مراجعه به آیدی های زیر 👇🏻👇🏻

🆔 لینک گروه آشنایی با دیدن :

https://t.me/joinchat/BQkAe0CP4mCzOQzWM-9avA

🔻🔻🔻برفراز زندگی 🔻🔻🔻

✅ بندرعباس
🔸برگزاری : 15 شهریور
🔹مدرس : استاد افسانه سلیمی
🔹راهنمایی و ثبت نام:

۰۹۳۵۶۷۶۲۰۰۹
۰۹۳۹۳۳۸۹۷۳۷
‌‌‌
🔻🔻🔻سفرقهرمانی بوشهر🔻🔻🔻

✅ بوشهر
🔸برگزاری:۲۲شهریور
🔹مدرس:استاد افسانه سلیمی
🔹راهنمایی و ثبت‌نام :
۰۹۱۷۳۲۲۱۳۸۵
۰۹۳۶۸۵۶۳۹۳۳